Departament de FOL

25.9.14

Noves formes de fer el CV
Com veig que, de vegades, vos costa fer un CV ben presentat i original, vos deixe estes propostes per a fer un bon CV:


 -Podeu utilitzar la ferramenta de Linkedin per a crear un CV (si és que teniu compte i perfil actualitzat allí): esume.linkedinlabs.com
 -També podeu utilitzar pàgines web de generació de CV, com www.kickresume.com (gratis) o www.livecareer.es (es paga un preu econòmic).

 -Finalment, si el que voleu és crear un CV 2.0. amb impacte en la xarxa, teniu diverses ferramentes per a crear infografíes més interactives, com són Kinzaa o Re.vu (els dos gratuïts).


Etiquetas: ,

19.5.14

Activitat Riscos Laborals a l'Oficina


Podeu trobar els materials per a fer l'activitat a la següent web:

Etiquetas: ,

8.5.14

Informe Prevenció de RIscos Laborals

Heu de fer un informe escrit amb les següents parts:

1. Introducció. Exposar a quina empresa es troba el lloc de treball analitzat, informació de l'empresa i descripció del lloc.

2. Cos de l'informe: Exposar, apartat per apartat,  els resultats obtinguts.

3. Conclussions: Assenyalar els punts més importants a millorar i aquells aspectes que destaquen per estar ben fets.

És convenient adjuntar fotografies del lloc de treball analitzat que demostren el que s'exposa al mateix.


Etiquetas:

6.5.14

How to make a sucessful CV

Subject: FOL (Vocational Guidance) 
Title of the Unit: How to make a sucessful CV 
1st Course. Intermediate Level 

Learning outcomes 
To fill in a CV with all the important information 
To reach a good presentation of your resume 
To express in the best way all your experience and knowledge

Subject Content
The Curriculum Vitae
Parts ot the Curriculum Vitae: Personal information, Desired employment, Work experience, Education and training, Personal skills and competences.

Formal presentation of the CV

Description

During the two first sessions, we'll see at classroom some advices about how to make a successful CV from the web http://www.kent.ac.uk/careers/cv.htm and read their own europass certificate supplement in english from the web
http://todofp.es/dctm/todofp/europass/t.grado-medio-loe- ingles/tgestion-administrativaen.pdf?documentId=0901e72b8091003b

At home they will read it again carefully and prepare a draft of their own CV using the vocabulary seen.

At the third session, we'll go to the computer's room to fill in their own CV. As a model, they'll have the templates for administrative CVs example from this site:
http://www.dayjob.com/content/administration- cv-template-354.htm


At the fourth session, each one will show their CV and all the class-mates will give their opinion using constructive criticism and giving ideas to make it better. 

More info

Etiquetas: , ,

10.4.14

Proves d'accés a Cicles per al 2014INSCRIPCIÓ: del 29 d'abril al 13 de maig de 2014, els dos inclosos.


  • PROVES GRAU MITJÀ: Convocatòria ordinària: 10 de juny de 2014. Convocatòria extraordinària: 9 de juliol de 2014.
  • PROVES GRAU SUPERIOR: Convocatòria ordinària: 11 de juny de 2014. Convocatòria extraordinària: 9 de juliol de 2014.

Recordeu que al present curs no hi ha convocatòria a setembre!

Més info a la web de Conselleria.

21.3.14

MOOC

Si teniu ganes de fer cursos d'especialització, vos recomane que pegueu una ullada a la web http://www.mooc.es


Té gran oferta de mooc (massive open online courses), és a dir, cursos gratuïts online massius que els ofereixen institucions de prestigi (normalment Universitats). 

Hi ha de molts temes que vos poden interessar. Alguns estàn, això si, en anglés. Aprofiteu per practicar idiomes!

10.3.14

Enquesta Població Activa

Fer l'activitat 1 de la pàgina 205 del llibre d'acord amb la següent informació de l'EPA del quart trimestre de 2013.