Departament de FOL

23.11.09

2n Grau Superior Administració i Finances

Assetjament moral en el treball

Activitat obligatòria:
Analitzar, en els dos casos reals ( http://www.acosomoral.org/test12.htm ) i ( http://www.acosomoral.org/anom46.htm ):
-Si es tracta d'un cas de mobbing, segons la definició
-Identificar quines etapes es dónen i moment d'inici de cadascuna
-Les 45 conductes de Heinz Leymann
-Conseqüències per a la víctima
-Personalitat de víctima i acosador
-Conductes prNegretaòpies d'un estil de comunicació agressiu, passiu o asertiu.

Més informació de l'acosament: www.mobbing.nu

Treballs voluntaris:

-Lectura del llibre: "Hay algo que no es como me dicen: El caso de Nevenka Fernández contra la realidad" Ed. Aguilar (2003) Juan José Millás.-Pel·lícula: 'La suerte dormida'. Dir: Ángeles González Sinde. 2003.
Etiquetas: