Departament de FOL

8.5.12

Treball del Tema 6 de FOL (1GM ELO)

El treball que s'ha de fer per aprovar el tema 6, d'Orientació Laboral consisteix en les següents parts:

1ª. Resumir el contingut de les presentacions vistes en classe: Autoanálisis i Pruebas de Selección.

2ª. Fer el teu perfil professional. El perfil l'has de fer assenyalant, mirant el document que vos he enviat:
   -Quines capacitats tens (i explicar amb un exemple perquè)
   -Quins interessos (i també explicar perquè amb un exemple)
   -Quins aspectes de la personalitat (el mateix que abans, posant un exemple)
   -Quina/es eixida/es professional/s tries (i perquè).

3ª. Buscar un anunci de treball que s'adapte al teu perfil (pots buscar a CamaraValencia, a Infojobs, a Laboris, Monster o a qualsevol periòdic o web que tinga ofertes, dóna igual que siguen per un altra CCAA o que estiguen passades).

4ª Fer la carta de presentació d'acord amb el vist a classe i adaptada a l'anunci que has triat i al teu perfil.

5ª Fer el Curriculum Vitae d'acord amb el vist a classe i adaptat a l'anunci que has triat i al teu perfil.

6ª Contestar a les preguntes de l'entrevista de treball d'acord amb l'anunci triat i el teu perfil.

Per fer el Curriculum i la carta de presentació teniu alguna entrada anterior on hi ha models per orientar-vos.

La primera part (apartats 1 a 4) entrega divendres 11 de maig. La segona part, entrega dimarts 22 de maig.