Departament de FOL

10.3.14

Enquesta Població Activa

Fer l'activitat 1 de la pàgina 205 del llibre d'acord amb la següent informació de l'EPA del quart trimestre de 2013.