Departament de FOL

25.9.14

Noves formes de fer el CV
Com veig que, de vegades, vos costa fer un CV ben presentat i original, vos deixe estes propostes per a fer un bon CV:


 -Podeu utilitzar la ferramenta de Linkedin per a crear un CV (si és que teniu compte i perfil actualitzat allí): esume.linkedinlabs.com
 -També podeu utilitzar pàgines web de generació de CV, com www.kickresume.com (gratis) o www.livecareer.es (es paga un preu econòmic).

 -Finalment, si el que voleu és crear un CV 2.0. amb impacte en la xarxa, teniu diverses ferramentes per a crear infografíes més interactives, com són Kinzaa o Re.vu (els dos gratuïts).


Etiquetas: ,